Blog

informatie en inspiratie

Waar-zijn-mijn-positieve-gedachten.png

Positief denken is makkelijk!

..als je je lekker voelt, ja.

Juist op de momenten dat je dat het hardst nodig hebt, zijn positieve gedachten ver te zoeken.

Hoe komt dat toch?

Dat hele netwerk aan verbindingen in je hersenen, is grotendeels in je jeugd aangelegd. Een oud netwerk dus, dat nog steeds wordt gebruikt.
Toen kon jij geen invloed uitoefenen op dat netwerk. Het is gevormd onder invloed van je opvoeding, omstandigheden en aanleg.
Die sporen van toen worden nog steeds gebruikt. Bij het station ‘moeilijk’ komt bijvoorbeeld standaard een wagonlading aan met ‘waarschuwende gedachten’.

Dus: als het niet zo goed met je gaat….

Kun je daar wat aan doen?

Ja en nee.
Je kunt er niets aan doen dat het zo is. Je kunt er wel wat méé doen. Je kunt leren om die gedachten te (h)erkennen, te begrijpen en te accepteren. Je kunt leren ze niet zo serieus te nemen en je er niet door te laten lijden (geen typefout).

Dat is een wereld van verschil!

adminPositief denken is makkelijk!
Share this post

Join the conversation

Related Posts